<rt id="wyuwm"><center id="wyuwm"></center></rt>
勘 誤
發布時間: 2010-09-07 瀏覽次數: 2603

    由于在“中國知網”期刊發行與傳播統計報告中,因程序錯誤,導致中國大陸地區醫院的機構用戶數量出現錯誤,使編輯部先前收到的統計報告中該項中的機構用戶總數和學術期刊總庫機構用戶不一致,今特此更正。正確統計報告見附件。

 

 

              附件:bjb1.jpg

 
 

                                                                          黃山學院學報編輯部  

                                                                          2008年12月18日

678彩票